Nawigacja

Wzorcowanie

Zakres wzorcowań objęty akredytacją PCA:

Zakres akredytowanych wzorcowania AP 081  >>>

 

Zakres wzorcowań nie objęty akredytacją PCA:

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

 • Ciśnieniomierze użytkowe i kontrolne - od 0,1 do 60Mpa
 • Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów - do 16bar
 • Pływakowe mierniki objętości mleka - do 20dni
 • Zbiorniki pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
 1. do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego(LPG) o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym nież 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych ciekłych
 2. do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min
 3. do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym nież 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy F2 ,M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • Wzorce masy o dokładności F2, M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne:
 1. klasy dokładności I – analityczne, o zakresie pomiarowym od 1 mg do 1200 g
 2. klasy dokładności II, III, IIII, o zakresie pomiarowym do 6000 kg
 • Wagi automatyczne:
 1. przenośnikowe
 • Wagi samochodowe
do góry