Nawigacja

Wzorcowanie

Zakres wzorcowań objęty akredytacją PCA:

Zakres akredytowanych wzorcowania AP 081  >>>

 

Zakres wzorcowań nie objęty akredytacją PCA:

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

 • Ciśnieniomierze użytkowe i kontrolne
 • Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów
 • Pływakowe mierniki objętości mleka
 • Zbiorniki pomiarowe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (po ocenie zgodności):

- odmierzacze paliw ciekłych

- odmierzacze biopaliw ciekłych

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min.

 • Instalacje pomiarowe (ZT):

- do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min.

- do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min.

 • Odmierzacze (po ZT):

- paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

- gazu ciekłego propan-butan

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy F1, F2 ,M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • Wzorce masy o dokładności F1, F2, M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne:

- klasy dokładności I – analityczne, o zakresie pomiarowym od 1 mg do 1200 g

- klasy dokładności II, III, IIII, o zakresie pomiarowym od 0,02 g do 6000 kg

 • Wagi automatyczne:

- przenośnikowe

 • Wagi wagonowe
 • Wagi samochodowe
do góry