Nawigacja

Czas w Polsce (CET)

00.00.0000
00:00:00

Topnews

Polska wersja przewodnika wyrażania niepewności pomiaru już dostępna!

Przewodnik ten ustala ogólne zasady wyznaczania i wyrażania niepewności pomiaru, które mogłyby być przyjęte do stosowania w szerokim zakresie pomiarów.

Laboratorium Badań Radiograficznych

W Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie utworzono Laboratorium Badań Radiograficznych w celu wyznaczania objętości produktów aerozolowych w oparciu o radiografię cyfrową z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Obchody 100-lecia Głównego Urzędu Miar

Już od 100 lat GUM oraz terenowe urzędy miar dbają o to, aby wiele pomiarów, z jakimi stykamy się w życiu codziennym, było dokonywanych w sposób prawidłowy.

Przywitaj nowy kilogram!

20 maja 2019 roku – zapamiętaj tę datę! Dokładnie tego dnia nowe definicje podstawowych jednostek miar układu SI weszły w życie. W to metrologiczne święto przywitajmy naszego majowego bohatera – kilogram – ostatnią jednostkę SI prezentowaną w ramach naszego cyklu, a także ostatnią materialną jednostkę miary układu SI.

Wagi podkładkowe

Wykorzystanie wag podkładkowych podczas legalizacji stacjonarnej instalacji odbioru mleka. Instalacja mierzy ilość odebranego mleka, wartość mierzona podana jest w kg, nie jak dotychczas w dm³. Ze względu na klasę dokładności instalacji (0,5) konieczne było wykorzystanie wag podkładkowych aby ustalić ilość spuszczonego mleka z samochodu ciężarowego oraz porównanie ze wskazaniami instalacji legalizowanej aby stwierdzić czy spełnia ona wymagania metrologiczne.

Stulecie Głównego Urzędu Miar

„Miary na równi z alfabetem są podstawą każdej kultury” – pod tym hasłem obchodzone jest 100-lecie powstania Głównego Urzędu Miar (1919-2019). Dekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, był jednym z pierwszych aktów prawnych rodzącej się Niepodległej Polski.

Paliwo się zgadza, waga też, a licznik bije. Urząd, który tego pilnuje kończy 100 lat!

Czy nalewając paliwo do baku, zastanawiacie się, skąd odmierzacz na stacji paliw “wie”, że wlał już odpowiednią ilość paliwa? Ważąc w sklepie towar, myślicie o tym, że waga może być niedokładna, a kupionego produktu może być mniej lub więcej? Przykłady z codziennego życia dotyczące miar i pomiarów można mnożyć, towarzyszą nam bowiem, przez 24 godziny na dobę. I pewnie mało kto wie, że Urząd, który czuwa nad tym, aby wszystko się zgadzało, kończy właśnie 100 lat!

Światowy Dzień Metrologii 20 maja 2019

Tematem przewodnim tegorocznego święta jest hasło: Międzynarodowy Układ Jednostek Miar - zdecydowanie lepszy.

Dzień otwarty Wydziału Zamiejscowego w Zamościu dla dzieci – z okazji 100-lecia administracji miar

dnia 8 maja odbył się dzień otwarty z okazji 100-lecia administracji miar

100 - lecie Głównego Urzędu Miar

Już od 100 lat GUM oraz terenowe urzędy miar dbają o to, aby wiele pomiarów, z jakimi stykamy się w życiu codziennym, było dokonywanych w sposób prawidłowy. Polska administracja miar to z jednej strony tradycja rzetelnych pomiarów i profesjonalnie przeprowadzonych badań, a z drugiej nowoczesne spojrzenie na metrologię. Od zawsze niezmienna pozostaje dbałość o precyzję pomiaru i nadzór nad stosowaniem przyrządów pomiarowych we wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych.

do góry