Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Zbiorniki pomiarowe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (po ocenie zgodności):

- odmierzacze paliw ciekłych

- odmierzacze biopaliw ciekłych

- odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa·s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym do gazu skroplonego (LPG)

- instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min.

 • Instalacje pomiarowe (ZT):

- do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min.

- do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min.

 • Odmierzacze (po ZT):

- paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

- gazu ciekłego propan-butan

 • Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg oraz klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 100 mg do 25 kg  
 • Wagi nieautomatyczne
 • Wagi automatyczne

- odważające

- przenośnikowe

- dla pojedynczych ładunków

- porcjujące

- wagonowe

 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry
 • Przyrządy kontrolne – tachografy samochodowe

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
do góry