Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Zbiorniki pomiarowe
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamiczne

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

a) do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy

b) do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min

c) do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych

Przyrządy do pomiaru długości

 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry
 • taksometry elektroniczn

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki klasy dokładności F1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg 5 kg
 • odważniki klasy dokładności F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • odważniki klasy dokładności M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • wagi automatyczne:

a) dla pojedynczych ładunków

b) odważające

c) porcjujące

d) przenośnikowe

 • wagi nieautomatyczne

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności A, B i C
 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 2, 1 i 0,5
do góry