Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Zbiorniki pomiarowe
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda:
 1. do pozostałych cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa · s z wyłączeniem gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),
 • Instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG),
 • Instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu nie większym niż 2000 dm³/min

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy dokładności M1 i M2
 • Wagi nieautomatyczne
 • Wagi automatyczne
 1. odważające
 2. przenośnikowe
 3. dla pojedynczych ładunków
 • porcjujące
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego , do stosowania w gospodarstwach domowych, usługach i handlu oraz w przemyśle drobnym - legalizacja na punkcie legalizacyjnym
do góry