Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów

 • Zbiorniki pomiarowe
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda:

a) do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym   odmierzacze tych cieczy

b) do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

c) do mleka

d) do cieczy kriogenicznych

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klasy dokładności F2, Mi M2 o wartościach nominalnych do 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne
 • Wagi automatyczne

a) odważające

b) przenośnikowe

c) dla pojedynczych ładunków

d) kontrolne i sortujące

e) porcjujące

 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne

Przyrządy do pomiaru parametrów długości

 • Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
do góry