Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Beczki metalowe
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda :
 1. do gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy
 2. do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min
 3. do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • Ciepłomierze o strumieniu objętości qp nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych
 • Przeliczniki, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych
 • Para czujników temperatury, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych
 • Przetworniki przepływu, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych
 • Wodomierze o ciągłym strumieniu objętości Q3 nie większym niż 500 m3/h
 • Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości qp, Qn niw większy niż 500 m3/h
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy

Przyrządy do pomiaru masy

 • Gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ L i 1 L
 • Odważniki klasy dokładności F1 i F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • Odważniki klasy dokładności M1 i M2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
 • Wagi automatyczne
 1. dla pojedynczych ładunków
 2. odważające
 3. porcjujące
 4. przenośnikowe
 5. wagonowe
 • Wagi nieautomatyczne
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne
 • Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności A, B i C
 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 2, 1 i 0,5
Przyrządy do pomiaru długości
 • Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
do góry