Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Analizatory spalin samochodowych
 • Ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych
 • Gazomierze:
 1. turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6500 m3/h
 2. rotorowe
 3. miechowe
 • Przeliczniki do gazomerzy:
 1. turbinowych o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6500 m3/h
 2. rotorowe
 3. miechowe
 • Instalacje pomiarowe:
 1. do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym   odmierzacze tych cieczy
 2. do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min
 3. do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h
 • Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych
 • Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych
 • Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klas dokładności F2 o wartościach nominalnych masy od 10 mg do 50 kg
 • Odważniki klas dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 10 mg do 50 kg
 • Odważniki klas dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg
 • Wagi nieautomatyczne
 • Wagi automatyczne:
 1. dla pojedynczych ładunków
 2. porcjujące
 3. odważające
 4. przenośnikowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Urządzenie rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe
 • Taksometry elektroniczne
do góry