Nawigacja

Ustalenie opłaty

Ustalenie opłaty

Legalizacja

Opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1679).


Wzorcowanie/ekspertyzy

Opłata za wzorcowanie/ ekspertyzę ustalana jest przez Wydziały  w indywidualnej umowie z klientem.


Ocena zgodności

Za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów Jednostka Notyfikowana Nr 1448 Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie pobiera opłaty określone w cenniku.

Zasady ustalania opłat określa rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. z 2016r. poz. 1373).
 

Zakres wykonywanej oceny zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1448 Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

do góry