Nawigacja

Formularz / wniosek

Wniosek o dokonanie legalizacji pierwotnej / ponownej przyrządów pomiarowych:

 Legalizacja

  • Wniosek o legalizację

Należy pobrać, wypełnić i złożyć WNIOSEK
zgodnie z miejscem zgłoszenia przyrządu do legalizacji:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie:
Nazwa laboratorium   legalizacja pierwotna * legalizacja ponowna *
Laboratorium Masy i Długości pobierz pobierz
Laboratorium Chemii i Termometrii pobierz pobierz
Laboratorium Elektryczności i Czasu pobierz pobierz

 

Wydział Zamiejscowy:
Adres Wydziału Zamiejscoewgo   legalizacja pierwotna * legalizacja ponowna *
ul. Kwiatowa 11, 05-850 Bronisze pobierz pobierz
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość pobierz pobierz
ul. 10-Lutego 22, 08-110 Siedlce pobierz pobierz
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5, 09-402 Płock pobierz pobierz
ul. Strzelecka 1a, 20-805 Lublin pobierz pobierz
ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom pobierz pobierz

* W przypadku zgłoszenia wiekszej ilości przyrządów pomiarowych należy dodać kolejne wiersze.

Wzorcowanie

Wniosek o wzorcowanie: pobierz wniosek

do góry