Nawigacja

Formularz / wniosek

Formularz / wniosek

 Legalizacja

  • Wniosek o legalizację
Tabela 1

Należy pobrać, wypełnić i złożyć WNIOSEK
zgodnie z miejscem zgłoszenia przyrządu do legalizacji:

Adres / data obowiązywania

obowiązuje
do  30.04.2018
 

nowy wzór !!!
obowiązuje
od  01.05.2018
legalizacja pierwotna legalizacja ponowna
Okręgowy Urząd Miar w Warszawie:
Wydział Masy i Siły pobierz wniosek pobierz pobierz
Wydział Termodynamiki i Fizykochemii pobierz pobierz
Wydział Elektryczny i Elektroniki pobierz pobierz

 

Adres / data obowiązywania obowiązuje
do  30.04.2018
nowy wzór !!!
obowiązuje
od  01.05.2018
legalizacja pierwotna legalizacja ponowna
Urząd Miar w:
ul. Kwiatowa 11, 05-850 Bronisze pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. 10-Lutego 22, 08-110 Siedlce pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Aleja Wojska Polskiego 42, 07-401 Ostrołęka pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5, 09-402 Płock pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Strzelecka 1a, 20-805 Lublin pobierz wniosek pobierz pobierz
ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom pobierz wniosek pobierz pobierz

 


  • Formularz ustalenia wysokości opłaty:
Tabela 2

Należy pobrać, wypełnić i złożyć FORMULARZ
zgodnie z miejscem zgłoszenia przyrządu do legalizacji:

 

obowiązuje
do  30.04.2018
 

od  01.05.2018
należy pobrać i wypełnić 
wzórz Tabeli 1 (powyżej)

ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa pobierz formularz
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość pobierz formularz
ul. 10-Lutego 22, 08-110 Siedlce pobierz formularz
ul. Aleja Wojska Polskiego 42, 07-401 Ostrołęka pobierz formularz
ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok pobierz formularz
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5, 09-402 Płock pobierz formularz
ul. Strzelecka 1a, 20-805 Lublin pobierz formularz
ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom pobierz formularz

Wzorcowanie

Wniosek o wzorcowanie: pobierz wniosek

do góry