Nawigacja

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

w zakresie wzorcowań tworzą:

Laboratoria Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Laboratorium Masy i Długości, Laboratorium Chemii i Termometrii, Laboratorium Elektryczności i Czasu oraz Wydziały Zamiejscowe w Broniszach, Zamościu, Siedlcach, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi. 

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),

posiadające akredytację PCA nr AP 081 w wybranym zakresie: zakres akredytacji AP 081

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),  posiadające akredytacji PCA nr AP 081:

  • Laboratorium Masy i Długości
  • Laboratorium Chemii i Termometrii
  • Laboratorium Elektryczności i Czasu
  • Wydział Zamiejscowy w Broniszach, ul. Kwiatowa 11
  • Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, ul. 10 Lutego 22
  • Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Strzelecka 1a
  • Wydział Zamiejscowy w Radomiu, ul. Odrodzenia 38

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),  nie posiadające akredytacji PCA nr AP 081: Wydział Zamiejscowy w Zamościu, Wydział Zamiejscowy w Płocku.


Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. 

W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.

Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do dobrej praktyki metrologicznej (profesjonalnej), wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacja dotyczącą jakości i stosuje zapisy syetmu zarządzania w swojej pracy Personel laboratoriów został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania; jest niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.


      Porozumienie ILAC-MRA

       Certyfikat akredytacji AP 081

 

Cennik za wzorcowanie i ekpsertyzy przyrządów pomiarowych wykonywanych przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie 
          - obowiązuje od 01.04.2022 roku

 

do góry