Nawigacja

Wydział Usług Metrologicznych

Naczelnik Wydziału:

Jarosław Wójcik

tel.  22  581-93-16

email: metrologia.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 


Do zadań Wydziału Usług Metrologicznych należy:

  • legalizacja przyrządów pomiarowych
  • ekspertyzy i wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym także w zakresie udzielonej akredytacji AP 081
  • współudział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie tachografów cyfrowych
  • udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego

Strukturę Wydziału tworzą:

tel. 22 581-94-38,  22 581-91-93

tel. 22 581-93-00,  22 581-95-35,  22 581-94-21

tel. 22 581-93-08,  22 581-93-77,  22 581-94-20

  • Punkt Obsługi Klienta

tel. 22 581-92-62 

do góry