Nawigacja

Schemat organizacyjny

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

  Anna Alicja Kulesza-Mincer

tel.: 22 581 91 31
fax.: 22 
581 90 15

e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Sekretariat Dyrektora

  Adrianna Żurańska

tel.: 22 581 91 31
fax.: 22 
581 90 15

e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta

  Alicja Kłysz

tel.: 22 581 92 62
fax.: 22 
581 90 15
e-mail: pok.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

  Piotr Kozłowski

tel.: 22 581 94 50
       22 581 94 48
e-mail: jakosc.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Doradca etyczny

  Elżbieta Kowalska

tel.: 22 581 94 68
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: etyka.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Usług Metrologicznych   >>>
  Naczelnik Wydziału
  
Jarosław Wójcik

   tel.: 22 581 93 16
   tel./fax.: 22 581 90 15
   e-mail: metrologia.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Laboratorium Masy i Długości / Kierownik Jednostki Notyfikowanej JN1448   >>>

  Kierownik Laboratorium
  
Szymon Reda

tel.: 22 581 94 38
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: w1.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Laboratorium Chemii i Termometrii   >>>

  Kierownik Laboratorium
  
Paweł Wrzosek

tel.: 22 581 94 21
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: w2.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Laboratorium Elektryczności i Czasu   >>>

  Kierownik Laboratorium 
 
p.o. Hubert Kamiński

tel.: 22 581 94 20
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: w3.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Nadzoru i Koordynacji   >>>

  Naczelnik Wydziału
  
Adam Bigalke

    tel.: 22 581 95 34
    tel./fax.: 22 581 90 15
    e-mail: wn.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  Kierownik Laboratorium
  Badań Radiograficznych
  
Marcin Sawicki

tel.: 22 581 92 90
tel./fax.: 22 581 90 15
tel. kom.:
515 676 190
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Towary paczkowane   >>>

  Andżelika Leczyk

tel.: 22 581 94 48
tel. kom. 507 967 619
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Referat Kadr, Płac i Szkolenia   >>>

  Kierownik
  
Anna Małecka

tel.: 22 581 95 14
fax.: 22 581 90 15
e-mail: kadry.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  Aleksandra Abdolov
 
Specjalista Referatu Kadr, Płac i Szkolenia

tel.: 22 581 93 51
fax.: 22 581 90 15
e-mail: place.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Referat Finansowo-Księgowy   >>>

  Główny Księgowy
  
Jagoda Radzka

tel.: 22 581 93 36
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: wk.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  Kasa
  
Mariola Kopacz

tel.: 22 581 95 33
tel./fax.: 22 581 90 15

Referat Administracyjno-Gospodarczy   >>>

  Naczelnik Wydziału
  
Justyna Wójcik

tel.: 22 581 94 08
tel./fax.: 22 581 90 15, 22 581 92 62
e-mail: wa.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.

  Agnieszka Rutkowska

tel.: 22 581 93 01
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: bhp.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Stanowisko ds. Informatycznych

  Adam Wakuła

tel.: 22 581 91 78
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: it.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Radca Prawny

  Grażyna Zdziennicka-Kaczocha

tel.: 22 581 93 01
tel./fax.: 22 581 90 15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 

  Koordynator ds. zapewnienia
  dostępności osobom ze szczególnymi
  potrzebami
  
Jarosław Wójcik

   tel.: 22 581 93 16
   tel./fax.: 22 581 90 15
   e-mail: metrologia.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 
do góry