Nawigacja

Laboratorium Masy i Długości

Kierownik Laboratorium:

Szymon Reda

tel.  22  581-94-38

email: w1.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 


Laboratorium Masy i Długości tworzą:

 • Pracownia Masy:

tel. 22 581-94-85

 • Pracownia Siły i Twardości:

tel. 22 581-93-09

 • Pracownia Długości:

tel. 22 581-91-93


Zadania Laboartorium Masy i Długości:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • ekspertyzy i wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym także w zakresie udzielonej akredytacji AP 081
 • współudział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie tachografów cyfrowych
 • udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru długości

 • Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

Przyrządy do pomiaru masy

 • Odważniki klas dokładności F1 i F2
 • Odważniki klas dokładności M1 i M2 (wyłącznie legalizacja pierwotna)

Zakres wykonywanych wzorcowań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:  AP 081

 

Zakres wzorcowań nie objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 081:

Przyrządy do pomiaru długości i drogi

 • Przyrządy suwmiarkowe
 • Przyrządy mikrometryczne
 • Bazy drogowe do sprawdzania drogomierzy, tachografów i taksometrów
 • Drogomierze (liczniki długości drogi z kołami pomiarowymi)
 • Stanowiska pomiarowe do sprawdzania taksometrów i tachografów samochodowych
 • Wysokościomierze do pomiaru obwodu tocznego kół pojazdów samochodowych
 • Liczniki obrotów lub impulsów

Przyrządy do pomiaru siły i twardości

 • Siłomierze użytkowe do 100 N
do góry