Nawigacja

Laboratorium Elektryczności i Czasu

Kierownik Laboratorium:

Hubert Kamiński

tel. 22 581-93-08

email: w3.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 

 

Laboratorium Elektryczności i Czasu tworzą:

 • Pracownia Wielkości Elektrycznych:

tel. 22 581-93-08,   22 581-93-77,   22 581-94-20 

 • Pracownia Czasu:

tel. 22 581-93-08,   22 581-93-77,   22 581-94-20 


Zadania Laboartorium Elektryczności i Czasu:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • ekspertyzy i wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym także w zakresie udzielonej akredytacji AP 081
 • współudział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie tachografów cyfrowych
 • udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego

 

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

 

 

Zakres wykonywanych wzorcowań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:  AP 081

 

Zakres wzorcowań nie objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 081:

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Radarowe i laserowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów
 • Prędkościomierze do kontroli prędkości w ruchu drogowym

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Stanowiska do kontroli liczników energii elektrycznej
 • Przekładniki prądowe i napięciowe do współpracy z licznikami

Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości

 • Chronokomparatory cyfrowe

Mierniki parametrów sieci

do góry