Nawigacja

Informacje o Urzędzie

Informacje o Urzędzie

 

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie został powołany z dniem 1 lipca 1919 r. Jest najstarszym Urzędem z pośród działających

Okręgowych Urzędów Miar i jednym z najstarszych urzędów państwowych działających do chwili obecnej praktycznie w niezmienionej formie. Obszar działania obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie.

Na tym obszarze działa również osiem Urzędów Miar: w Warszawie, w Zamościu, w Siedlcach, w Ostrołęce, w Białymstoku, w Płocku, w Lublinie i Radomiu.

Okręgowy Urząd Miar realizuje zadania wynikające z:

 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
 • ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Podstawowe zadania realizowane przez Urząd to:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • ocena zgodności przyrządów pomiarowych (zakresie dyrektywy 2014/31/UE oraz 2014/32/UE)
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • ekspertyzy przyrządów pomiarowych
 • nadzór metrologiczny

                         Cecha legalizacyjna Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

W Okręgowym Urzędzie działa:

 1. Zespół Laboratoriów Wzorcujących posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych
 2. Jednostka Notyfikowana JN 1448 posiadająca autoryzację Ministra Rozwoju i notyfikację Komisji Europejskiej do wykonywania oceny zgodności przyrządów pomiarowych.
do góry