Nawigacja

E - skrzynka podawcza

e-PUAP:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Miar w Warszawie oraz Urzędy w Warszawie, Zamościu, Siedlcach, Ostrołęce, Białymstoku, Płocku, Lublinie, Radomiu uruchomiły elektroniczne skrzynki podawcze na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do urzędu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wypełnić formularz dostępny na platformie e-PUAP, w ramach usług świadczonych przez urząd i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.

Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

 

Adres strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej : www.epuap.gov.pl

do góry