Nawigacja

Dyrektor

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

Anna Kulesza-Mincer


Przyjmuje interesantów w sprawach:

pracowniczych, skarg i wniosków oraz innych z zakresu działalności

Okregowego Urzędu Miar w Warszawie

w każdy wtorek w godzinach:   14.00 - 16.30

po uprzednim telefonicznym (22 581 91 31) lub elektronicznym zgłoszeniu (oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl)Skargi i wnioski przyjmuje sekretariat Dyrektora

pok. 11

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:   8.00 - 15.00

 

do góry