Nawigacja

Aktualności

Wzorcowanie kolby pomiarowej II rzędu o pojemności nominalnej 2000 dm³

Wzorcowanie odbywa się przy użyciu stanowiska pomiarowego wyposażonego w kolbę kontrolną I rzędu o pojemności 100 dm³. Kolba umiejscowiona na wysokości umożliwiającej spływ grawitacyjny cieczy do kolby wzorcowanej. Ze względu na pojemność obiektu wzorcowanego konieczne jest napełnienie kolby kontrolnej 20 krotnie przy jednoczesnej kontroli temperatury cieczy oraz otoczenia zewnętrznego.

Kolba wzorcowana o pojemności nominalnej 2000 dm³ służy do legalizacji instalacji pomiarowych do paliw ciekłych o maksymalnym strumieniu objętości Qmax= 2000 dm³/min.

Instalacje takie wykorzystywane są do tankowania cystern przewożących oleje napędowe oraz benzyny,  zainstalowane są w dużych bazach paliwowych.

do góry