Nawigacja

Aktualności

Wizyta I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie

W piątek 18 września 2020 r. uczniowie klasy 3 I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, odwiedzili Wydział Zamiejscowy w Siedlcach Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie.

Urząd otworzył pomieszczenia oraz pokazał swoje pracownie metrologiczne. W czasach trudnej sytuacji epidemiologicznej wszyscy uczestnicy bezwzględnie nosili maseczki.
W trakcie pobytu w urzędzie zostały zaprezentowane:

 • Pracownia Pomiarów Objętości oraz Przepływów, gdzie wykonywane są wzorcowania kolb pomiarowych II rzędu wykorzystywane przy legalizacji instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda, oraz zbiorników pomiarowych.
  Przyrządy te z kolei znajdują zastosowanie w sprzedaży konsumenckiej (odmierzacze na stacji paliw, instalacje przewoźne zainstalowane na podwoziach pojazdów samochodowych) oraz wielu gałęziach przemysłu (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny)
 • Pracownia Pomiarów Długości, Prędkości i Drogi na wyposażeniu której znajdują się przyrządy służące do kontroli oraz legalizacji taksometrów.
  Drugą częścią jest Pracownia Długości wraz z wzorcami długości, (płytki wzorcowe o ustalonych długościach od 0,5 mm do 100 mm) oraz przyrząd pomiarowy służący do wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą.
 • Pracownia Wzorców Dużej Masy oraz wzorce o masach nominalnych: 500 kg, 1000 kg, klasy dokładności F2. Pracownia ta w ramach akredytacji PCA dokonuje wzorcowań wzorców odpowiednio o masach: 500 kg, 1000 kg, 2000 kg .
  Tak przygotowane wzorce służą do kontroli oraz legalizacji wag nieautomatycznych samochodowych oraz kolejowych o dużych obciążeniach.
 • Pracownia Masy gdzie dokonuje się wzorcowania oraz legalizacji wag nieautomatycznych stosowanych przy sprzedaży konsumenckiej (wagi znajdujące się w sklepach targowiskach) oraz w procesach produkcyjnych różnych dziedzin przemysłu.

Na zakończenie wycieczki uczniowie mogli także dokonać pomiaru własnej masy ciała wraz z masą plecaków, które noszą do szkoły.

Pracownię Urzędu prezentowała Pani Agnieszka Brodacka, po Pracowni Wzorców Dużej Masy oprowadzał Pan Robert Tchórzewski. Wizyta młodzieży szkolnej ma za zadanie przedstawienie ważnej roli jaką pełnią Urzędy Miar oraz sprawowany przez nich nadzór nad właściwymi pomiarami w otaczającym nas świecie.

 • wzorce masy wzorce masy
  wzorce masy
 • Pracownia Masy Pracownia Masy
  Pracownia Masy
 • Pracownia Wzorców Dużej Masy Pracownia Wzorców Dużej Masy
  Pracownia Wzorców Dużej Masy
 • wzorzec F₂ 500 kg wzorzec F₂ 500 kg
  wzorzec F₂ 500 kg
 • komparator masy komparator masy
  komparator masy
 • Pracownia Wzorców Dużej Masy Pracownia Wzorców Dużej Masy
  Pracownia Wzorców Dużej Masy
 • komparator masy komparator masy
  komparator masy
 • Pracownia Wzorców Dużej Masy Pracownia Wzorców Dużej Masy
  Pracownia Wzorców Dużej Masy
do góry