Nawigacja

Aktualności

„Ile waży 1 kg – metrologia w życiu codziennym”

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny --- wykład Pana Jarosława Wójcika pt. „Ile waży 1 kg – metrologia w życiu codziennym”

W dniu 28 maja 2019 r. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, na zaproszenie Siedleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbył się wykład Pana Jarosława Wójcika, Naczelnika Wydziału Usług Metrologicznych Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie, pt. „Ile waży 1 kg – metrologia w życiu codziennym”. Na wykładzie omówiono działalność Urzędów Miar, ze szczególnym uwzględnieniem legalizacji przyrządów pomiarowych. Dokładnie omówiono zagadnienia związane z legalizacją wag stosowanych w placówkach handlowych, wodomierzy i liczników energii eklektycznej użytkowanych w lokalach mieszkaniowych, taksometrów oraz odmierzaczy paliw ciekłych na stacjach paliw. Na przykładach – z bogatą dokumentacją fotograficzną – zaprezentowano proces legalizacji, wzorce miary, dowody prawnej kontroli metrologicznej (cechy legalizacyjne oraz świadectwa legalizacji) oraz sam proces legalizacji. W czasie wykładu wskazano jakie korzyści dla gospodarki krajowej oraz dla konkretnego użytkownika oraz konsumenta niesie stosowanie zalegalizowanych przyrządów pomiarowych. Na przykładach omówiono „metrologię w życiu codziennym” – w gospodarce, handlu, zapewnieniu porządku publicznego, służbie zdrowia, obronności, a także w obszarach, w których na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy – nawigacja samochodowa, przemysł farmaceutyczny, rolnictwo itp. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników spotkania – członków PTCh, wykładowców oraz studentów uczelni. Wykład planowany początkowo na ok. 45 min. trwał ponad 1 h 20 min., co było spowodowane ożywioną dyskusją, wymianą uwag i spostrzeżeń oraz szeregiem pytań ze strony uczestników wykładu. 

do góry