Nawigacja

Aktualności

Laboratorium Badań Radiograficznych

W Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie utworzono Laboratorium Badań Radiograficznych w celu wyznaczania objętości produktów aerozolowych w oparciu o radiografię cyfrową z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

W tym celu został zakupiony mobilny aparat rentgenowski PROSLIDE 32 B z detektorem cyfrowym SATURN 8000 17x17 umożliwiający pozyskiwanie obrazów cyfrowych poprzez zbieranie sygnałów rentgenowskich. Uzyskano zezwolenie od Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. 
W listopadzie 2018 roku zorganizowano Seminarium na temat kontroli aerozoli metodą promieniowania rentgenowskiego dla producentów i importerów towarów paczkowanych. 
W styczniu 2019 zorganizowano spotkanie z przedstawicielami nadzoru administracji miar z terenu na temat „Wyznaczanie ilości rzeczywistej towaru paczkowanego metodą promieniowania rentgenowskiego”. Rozpoczęto prowadzenie systemowych kontroli wyrobów aerozolowych w całym kraju.

Szczegółowy zakres wykonywanych usług >>>

 

do góry