Nawigacja

Aktualności

Regulamin danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 4/6 00-139; dane kontaktowe: 22 581 91 31, oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Polit, tel. kom. 533 641 700, iod.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia odpowiedzi na korespondencję mailową skierowaną do OUM w Warszawie, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą do momentu sprzeciwu lub do momentu określonego przez obowiązujące prawo lub procedury wewnętrzne. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych; 2) sprostowania swoich danych; 3) przeniesienia swoich danych; 4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych. 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację zadania Administratora. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Regulamin danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie  >>  pobierz


do góry