Nawigacja

Aktualności

Regulamin danych osobowych

Administrator – Okręgowy Urząd Miar w Warszawie – działając w oparciu o art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 


Regulamin danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie  >>  pobierz


do góry