Nawigacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Opublikowane przez : Piotr Kozłowski

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie (OUM)

Polityka prywatności określa informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników usług świadczonych w serwisach WWW przez OUM z siedzibą przy ul. Elektoralnej 4/6, 00-139 Warszawa.    

OUM przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie gum.gov.pl i dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.gum.gov.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zapytań.

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików Cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usług.  

2. Pliki Cookies na stronach internetowych OUM

Strona OUMr używa danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu, ale nigdy ich nie pobiera. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji.

Pliki Cookies stosowane w serwisach OUM nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika, jednak usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików Cookies nie działać poprawnie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki.

3. Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie dążymy do identyfikacji użytkowników stron GUM i żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

W większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa)
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania
  • pierwszy wiersz żądania HTTP
  • kod odpowiedzi HTTP
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) (w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik)
  • informacje o przeglądarce użytkownika
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony OUM. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, co pewien czas prowadzimy analizę plików z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.

4. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu, a zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Odnośniki do innych stron

Serwis OUM zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zwracamy uwagę, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z zamieszczoną tam polityką prywatności Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW OUM.

6. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów Głównego Urzędu Miar

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.gum.gov.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail.

do góry