Nawigacja

Formularz / wniosek

Formularz / wniosek

 Legalizacja

  • Wniosek o legalizację

Należy pobrać, wypełnić i złożyć WNIOSEK
zgodnie z miejscem zgłoszenia przyrządu do legalizacji:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie:
Laboratorium Masy pobierz wniosek
Laboratorium Chemii i Termometrii
Laboratorium Elektryczności i Czasu
Wydział Zamiejscowy
ul. Kwiatowa 11, 05-850 Bronisze pobierz wniosek
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość pobierz wniosek
ul. 10-Lutego 22, 08-110 Siedlce pobierz wniosek
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5, 09-402 Płock pobierz wniosek
ul. Strzelecka 1a, 20-805 Lublin pobierz wniosek
ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom pobierz wniosek

 


  • Formularz ustalenia wysokości opłaty:

Należy pobrać, wypełnić i złożyć FORMULARZ
zgodnie z miejscem zgłoszenia przyrządu do legalizacji:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie:
ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa pobierz formularz
Wydział Zamiejscowy
ul. Kwiatowa 11, 05-850 Bronisze pobierz formularz
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość pobierz formularz
ul. 10-Lutego 22, 08-110 Siedlce pobierz formularz
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5, 09-402 Płock pobierz formularz
ul. Strzelecka 1a, 20-805 Lublin pobierz formularz
ul. Odrodzenia 38, 26-600 Radom pobierz formularz

Wzorcowanie

Wniosek o wzorcowanie: pobierz wniosek

do góry