Nawigacja

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

w zakresie wzorcowań tworzą:

Laboratoria Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie: Laboratorium Masy, Laboratorium Chemii i Termometrii, Laboratorium Elektryczności i Czasu oraz Wydziały Zamiejscowe w Warszawie, Zamościu, Siedlcach, Płocku, Lublinie i Radomiu, zwane laboratoriami wzorcującymi. 

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),

posiadające akredytację PCA nr AP 081 w wybranym zakresie

(aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA):

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),  posiadające akredytacji PCA nr AP 081:

  • Laboratorium Masy
  • Laboratorium Chemii i Termometrii
  • Laboratorium Elektryczności i Czasu
  • Wydział Zamiejscowy w Broniszach, ul. Kwiatowa 11
  • Wydział Zamiejscowy w Siedlcach, ul. 10-go lutego 22
  • Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Strzelecka 1a
  • Wydział Zamiejscowy w Radomiu, ul. Odrodzenia 38

Laboratoria Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW),  nie posiadające akredytacji PCA nr AP 081: Wydział Zamiejscowy w Zamościu, Ostrołęce, Płocku.


Funkcjonowanie Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (ZLW) nadzoruje dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. 

W ZLW wdrożony został system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Wdrożony system zarządzania nadzorowany jest przez pełnomocnika dyrektora ds. jakości oraz pełnomocników ds. jakości właściwych laboratoriów wzorcujących.

Kierownictwo ZLW jest zobowiązane do dobrej praktyki metrologicznej (profesjonalnej), wynikającej z wieloletniego działania urzędu miar oraz wdrożonego systemu zarządzania z wykorzystaniem wysokich kompetencji technicznych laboratoriów wzorcujących, co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych wzorcowań.

Kierownictwo i personel ZLW, związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacja dotyczącą jakości i stosuje politykę i procedury w swojej pracy oraz został zobowiązany do zachowania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego systemu zarządzania Personel laboratoriów jest niezależny od jakichkolwiek nacisków, które mogłyby zmniejszyć zaufanie do kompetencji laboratorium, czy bezstronności lub rzetelności działań oraz zapewnia ochronę poufności informacji i praw własności klienta.


      Porozumienie ILAC-MRA

       Certyfikat akredytacji AP 081

do góry