Nawigacja

Wydział Elektryczny i Elektroniki

Naczelnik Wydziału:

Waldemar Owczarek

tel. 22 581-93-08,    22 581-93-77

email: w3.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 

 

Do zadań Wydziału należy:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • ekspertyzy i wzorcowanie przyrządów pomiarowych, w tym także w zakresie udzielonej akredytacji AP 081
 • współudział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie tachografów cyfrowych
 • udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego

 

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

Zakres wykonywanych wzorcowań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji:  AP 081

 

Zakres wzorcowań nie objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 081:

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • Radarowe i laserowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów
 • Prędkościomierze do kontroli prędkości w ruchu drogowym

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Stanowiska do kontroli liczników energii elektrycznej
 • Przekładniki prądowe i napięciowe do współpracy z licznikami

Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości

 • Chronokomparatory cyfrowe

Mierniki parametrów sieci

do góry