Nawigacja

Schemat organizacyjny

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor

  Anna Alicja Kulesza-Mincer

tel.: (0-22) 581-91-31, 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl.

Sekretariat Dyrektora

  Adrianna Żurańska

tel.: (0-22) 581-91-31, 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta

  Alicja Kłysz

tel./fax.: (0-22) 581-92-62
e-mail: pok.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

  Piotr Kozłowski

tel.: (0-22) 581-94-50
e-mail: jakosc.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

  Magdalena Welenc

tel.: (0-22) 581-94-50
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Doradca etyczny

  Andżelika Leczyk

tel.: (0-22) 581-95-34
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Masy i Siły / Kierownik Jednostki Notyfikowanej JN1448

  Naczelnik Wydziału - Szymon Reda

tel.: (0-22) 581-94-38
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: w1.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Termodynamiki i Fizykochemii

  Naczelnik Wydziału - Paweł Wrzosek

tel.: (0-22) 581-94-21
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: w2.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Elektryczny i Elektroniki

  Naczelnik Wydziału - Waldemar Owczarek

tel.: (0-22) 581-93-08
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: w3.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej

  Naczelnik Wydziału - Jarosław Wójcik

    tel.: (0-22) 581-93-16
    tel./fax.: (0-22) 581-90-15
    e-mail: wn.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  Kierownik Laboratorium
  Badań Radiograficznych
- Marcin Sawicki

tel.: (0-22) 581-92-90
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Towary paczkowane

  Andżelika Leczyk

tel.: (0-22) 581-95-34, tel. kom.: 510-053-037
e-mail: towpacz.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Referat Płac, Kadr i Szkolenia

  Kierownik - Anna Małecka

tel.: (0-22) 581-95-14
fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: kadry.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Płace

  Edyta Różańska

tel.: (0-22) 581-93-51
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: kadry.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Finansowo-Księgowy

  Główny Księgowy - Jagoda Radzka

tel.: (0-22) 581-93-36
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: wk.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

  Kasa - Mariola Kopacz

tel.: (0-22) 581-95-33
tel./fax.: (0-22) 581-90-15

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

  Naczelnik Wydziału - Justyna Wójcik

tel.: (0-22) 581-94-08
tel./fax.: (0-22) 581-90-15, 581-92-62
e-mail: wa.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Stanowisko ds. BHP i Ochrony Ppoż.

  Agnieszka Rutkowska

tel.: (0-22) 581-95-34
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: bhp.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Stanowisko ds. Informatycznych

  Adam Wakuła

tel.: (0-22) 581-91-78
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: it.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Radca Prawny

  Grażyna Zdziennicka-Kaczocha

tel.: (0-22) 581-93-01
tel./fax.: (0-22) 581-90-15
e-mail: oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 
do góry